Inlenersbeloning

De zogenaamde inlenersbeloning is al in 2015 ingevoerd en ongetwijfeld voor iedereen een bekend begrip. Uitgangspunt hiervan is dat uitzendkrachten gelijk worden beloond als vaste medewerkers die hetzelfde werk doen. En als deze inlenersbeloning niet (goed) wordt toegepast kan dit leiden tot financiële sancties, voor zowel het uitzendbureau als opdrachtgever. Tot zover niets nieuws onder de zon.
Maar met ingang van 1 juli 2018 is er wel een wijziging doorgevoerd in de NBBU-cao voor Uitzendkrachten. Er zijn namelijk een aantal extra voorwaarden gesteld om, in voorkomende gevallen, een sanctie met terugwerkende kracht te voorkomen. 
Uiteraard heeft zorgvuldigheid m.b.t. de inlenersbeloning altijd al een hoge prioriteit bij Dailyflex. Maar het is een mooie aanleiding om de afspraken met onze klanten weer eens te updaten. Dit betekent dat wij bij onze klanten een uitvraag doen naar de volgende looncomponenten:
Het loon in de loonschaal voor de betreffende functie
  • ADV (compensatie in geld of tijd)
  • Toeslagen overwerk, onregelmatige uren, ploegendiensten en feestdagen
  • Eventuele kostenvergoeding (vanwege uitoefening van functie)
  • Periodieke salarisverhogingen

Dit leggen we vervolgens vast in een Registratieformulier Inlenersbeloning. Hiermee zijn de afspraken gecontroleerd en vastgesteld. En zo weten we zeker dat onze uitzendkrachten op juiste wijze beloond worden en beperken we het risico voor zowel Dailyflex als onze opdrachtgevers.
Meer weten over de inlenersbeloning: neem gerust contact op met Henriette van Santen via 0174 - 28 72 73 of  henriette@dailyflex.nl

Nationale Werkbezoek Dag

Dailyflex doet dit jaar mee aan de Nationale Werkbezoek Dag! Tijdens deze dag kunnen werkzoekenden een ‘kijkje in de keuken’ krijgen bij verschillende organisaties in heel het land. Want ondanks dat de economie groeit en de werkloosheid daalt, zijn er toch nog steeds grote groepen mensen die moeilijk aan de slag komen of die even in-between-jobs zijn en willen ontdekken welke branche of sector passend is.
Dailyflex neemt graag zijn verantwoordelijkheid hierin en dit is één van de manieren waarop we hier invulling aan geven.

Door een Nationale Werkbezoekdag te organiseren kunnen werkzoekenden op een positieve manier contacten leggen met professionals die werkzaam zijn in een branche waar ze interesse hebben. Dankzij een werkbezoek of netwerkgesprek krijgen zij inzicht in wat er bij de desbetreffende organisatie of publieke instelling gebeurd. Organisaties kunnen zich op haar beurt presenteren aan de buitenwereld en kunnen geïnteresseerden enthousiast maken voor hun vak. Juist als werkzoekenden in gesprek komen met professionals uit het bedrijfsleven, ontstaan er vaak onverwachte relevante ontmoetingen.  Dus ook voor de klanten van Dailyflex kan dit interessant zijn.

Wil je hier meer over weten, neem dan gerust contact op met Richard Reinigert (richard@dailyflex.nl) of kijk op https://werkbezoekdag.nl/

Uitbreiding wagenpark

Onlangs overhandigde Niels Overgaauw van Vemo Lease de sleutels van een nieuwe 7 persoons Dacia aan Ronald Saarloos. Hiermee kunnen we de planning van het vervoer nog weer efficienter gaan regelen. De Dacia is inmiddels volop in gebruik en kun je dus dagelijks tegenkomen!

Nieuwe collega bij Dailyflex

Wederom mogen wij bij Dailyflex een nieuwe collega verwelkomen, te weten Piotr Pawlowski. Na veel ervaring te hebben opgedaan bij diverse uitzendbureaus in verschillende branches, werd het tijd voor de dynamiek van een Westlands uitzendbureau. En dat werd dus Dailyflex. Piotr zal het team van coordinatoren/intercedenten versterken en zich bezig gaan houden met alle werkzaamheden rond de uitzendkrachten en onze klanten. In het bijzonder gaat hij zich richten op de planning van flexkrachten en aanvragen en de vervoersplanning.

Nieuwe collega bij Dailyflex

Sinds kort hebben we er bij Dailyflex een nieuwe collega bij, in de persoon van Henriette van Santen. Na ruim 15 jaar als allround medewerker te hebben gewerkt bij een Pot- en Perkplanten kweker in het Westland was het, na de verkoop van de kwekerij, tijd voor iets anders. En dat is Dailyflex geworden. Henriette heeft in het verleden ook bij Vedior Uitzendbureau gewerkt en is dus bekend met de uitzendbranche. Ze is werkzaam op maandag, donderdag en vrijdag en gaat zich bezig houden met het organiseren en uitvoeren van Back Office werkzaamheden. Daarnaast wordt Henriette het vaste aanspreekpunt voor de Payroll klanten van Dailyflex.

CAO Groothandel Bloemen en Planten

Onderhandelingsresultaat CAO Groothandel Bloemen en Planten
Dailyflex heeft een behoorlijk aantal klanten die vallen onder de CAO Groothandel Bloemen en Planten. Voor onze flexkrachten die bij deze klanten werken hanteert Dailyflex deze CAO uiteraard ook, op basis van het zogenaamde loonverhoudingsvoorschrift.De Vereniging voor de Groothandel Bloemen en Planten (VGB) heeft op 15 februari 2017 met FNV en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de periode 1 januari 2017 -1 juli 2019.

Belangrijkste afspraak zijn de salarisverhogingen:


1.5 % per 1 maart 2017

1.5 % per 1 januari 2018

1.5 % per 1 januari 2019


Verder zijn er afspraken gemaakt over de periodieke verhoging, doorwerken na AOW gerechtigde leeftijd en wachtdagen. Verder is o.a. afgesproken dat er de komende periode onderzoek wordt gedaan naar het functie- en loongebouw en naar de pensioen premie. Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, neem dan gerust contact op met Ronald Saarloos (0174287273/ronald@dailyflex.nl).

Wil je meer weten over ons?

Lees dan verder over ons team...

Ons team!

Belangrijke downloads

Handig en belangrijk...

Downloads

Dailyflex Jupiter 128
2675 LV Honselersdijk

Bel ons

T 0174 287 273
E info@dailyflex.nl
Kvk 27262927

Mail ons