Duurzame inzetbaarheid – dat doen we samen!

Wat is Duurzame Inzetbaarheid en waarom is het belangrijk?
Duurzame inzetbaarheid gaat over het gezond en gelukkig op de juiste plek bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd voor iedere werkende. Behalve vitaliteit en fysieke dan wel mentale gezondheid gaat het ook om het blijven ontwikkelen van competenties, vaardigheden en kennis. De (werk)omgevingwaarin dit gebeurt kan bijdragen aan een positieve stimulans en zorgt voor een veilige plek om te werken. In de huidige tijd is het daarnaast niet meer vanzelfsprekend dat je een werkleven lang in dezelfde baan blijft.

Maar waarom zou je als ondernemer aan de slag gaan met de duurzame inzetbaarheid van de flexibele werknemers?
Meer werkplezier en een prettige werkomgeving levert minder verloop op van werknemers. Als werknemers fysieken mentaal gezond zijn is er daarnaast minder ziekteverzuim. Dit kan een kostenbesparing opleveren. Maar kostenbesparingen is niet de enige reden om actief aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Betrokken (flexibele)werknemers leveren vaak een hogere arbeidsproductiviteit en als zij zich ontwikkelen kunnen ze nog interessanter worden voor u als werkgever/opdrachtgever.

Voordelen voor u
> Flexibele medewerkers zijn op meerdere plekken inzetbaar in uw onderneming
> Door met de ontwikkeling van flexibele medewerkers bezig te zijn, zijn ze meer betrokken bij de onderneming
> Actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van flexkrachten geeft meer inzicht in hun potentie
> Dailyflex is hierin uw strategisch HR-partner

Duurzame inzetbaarheid – dat doen we samen
Werken aan de duurzame inzetbaarheid van flexkrachten, daar is iedereen bij nodig. De flexkracht, de intermediair en u als opdrachtgever. Samen investeren in een Leven Lang Ontwikkelen!

Wilt u weten wat wij hierin voor úw bedrijf kunnen betekenen?
Neem dan contact op met Jolanda van Velden via 0174 - 28 72 73
Zij kan u op een praktische manier vertellen wat u binnen uw bedrijf kunt doen aan duurzame inzetbaarheid voor flexibele medewerkers.